Roepingen

Op veel momenten in het leven voel je je door God geroepen. Maar hoe kun je onderkennen wat God voor je wil en daarop reageren? Men vraagt ons vaak :”Hoe wist je dat?” Het antwoord op deze vraag moet altijd verwijzen naar wat leeft bij veel mensen: liefde, zin van het leven en trouw aan zichzelf. Ik kan verschillende kanten op met mijn leven. Ik kan mezelf vragen:”Wat heeft God met je voor, diep in je binnenste?” Ieder zal op een unieke manier antwoord geven. Dit proces vraagt nadenken en overwegen.
De weg naar het Marist worden gaat via verschillende etappes waarin iemand ontdekt hoe zijn antwoord moet luiden – de maristengemeenschap leren kennen en hun werk; samen bidden, overwegen en begeleiden. Daarop volgt een periode van studie en voorbereiding op apostolisch werk, die tussen 7 en 10 jaar duurt.


Kandidatuur

Kandidatuur: Dit is de periode waarin iemand voor het eerst met Maristen in contact komt. Hij probeert gedurende deze tijd, met hulp van een leidsman of gids, te achterhalen wat zijn roeping is. Hij wordt begeleid – gebedstijden, geestelijke begeleiding en pastorale activiteiten. Aan het eind van deze periode besluit hij officieel aan te vragen toegelaten te worden tot de volgende etappe.

Postulaat

Postulaat: Het programma ter voorbereiding van het noviciaat is bedoeld om de kandidaat in te leiden in het religieus leven van de Maristen. Op dit punt, terwijl hij in een maristencommuniteit leeft, ondergaat hij verschillende tests. Deze etappe biedt hem de mogelijkheid de geschiedenis van de Maristen en hun charisma te leren kennen en tevens zijn gaven te ontwikkelen.

Noviciaat

Noviciaat: Wanneer iemand het postulaatsprogramma heeft afgerond, kan hij vragen om toegelaten te worden tot het noviciaat. Deze tijd van voorbereiding op het afleggen van de geloften als Marist, duurt op zijn minst één jaar. Het noviciaat is bij uitstek de tijd om intens bezig te zijn met spiritualiteit, gebed, de geschiedenis en de regel van de Sociëteit van Maria, andere studies en de betekenis van de religieuze geloften. Omdat de Paters Maristen een internationale religieuze congregatie zijn, houden ze het noviciaat in verschillende werelddelen.

Toerusting voor zending

Toerusting voor zending: De religieuze, academische en professionele vorming voor hen die priester of broeder willen worden wordt voortgezet in een vormingshuis van de Sociëteit terwijl de studies plaats vinden in een theologisch instituut en een vak wordt geleerd op een vakschool. Een wezenlijk deel van deze etappe is de pastorale vorming – een periode waarin men zich onder begeleiding inzet voor een werk van de Sociëteit. Gedurende deze periode kan de religieus een aanvraag doen voor de eeuwige geloften, en, na afgestudeerd te zijn, kan hij, indien dat aan de orde is, vragen om priester gewijd te worden.