Previous Next

De Paters Maristen in Europa zijn een tak van de internationale Sociëteit van Maria. Hoewel gewoonlijk Paters Maristen genoemd, is de officiële naam van de congregatie Sociëteit van Maria.


We gaan in op de uitnodiging van Jezus om volgens het Evangelie te leven en dat te verkondigen in Maria’s naam en onder haar leiding.

Het Evangelie in de praktijk omzetten zoals Maria deed, betekent denken zoals zij, oordelen, aanvoelen en handelen zoals zij, in het huidige Europa.

Laatste Nieuwsbrief

Van Maria leren we op een bijzondere wijze dienstbaar te zijn aan mensen en aan de Kerk