Apostolische activiteiten

We ondernemen verschillende apostolische activiteiten. Maar omdat onze roeping in de echte zin van het woord missionair is, liggen de opbouw van de Kerk op plaatsen waar ze nog niet bestaat en de vernieuwing van bestaande kerkelijke gemeenschappen méér in de lijn van onze roeping dan medewerking aan kerkelijke activiteiten op plaatsen waar een reeds gevestigde Kerk voldoende middelen tot haar beschikking heeft. In Europa richten we onze aandacht vooral op jongeren en educatie, zijn we solidair met de buitengeslotenen en gemarginaliseerden, werken we in de basiszielzorg vooral in meer missionaire parochies en helpen we hen die zoeken naar de zin in hun leven.


Educatie

Educatie: We promoten de waarden van het Evangelie geleefd in de geest van Maria en proberen niet-formele educatie te ontwikkelen en te ondersteunen voor jonge mensen die buiten de boot dreigen te vallen. We zijn betrokken bij 15 educatieve instellingen her en der in Europa.

Ondersteuning voor mensen die zoeken naar zin in hun leven

Ondersteuning voor mensen die zoeken naar zin in hun leven: we gaan met mensen op weg, waar we ze ook tegenkomen, gevoelig voor de moeite die ze nemen om betekenis te geven aan hun leven en hun plaats te vinden in de gemeenschap en in de Kerk van vandaag. Het verlangen naar interreligieuze dialoog is hier deel van.

Meer missionaire parochies

Meer missionaire parochies: we spannen ons in om parochies te maken tot geloofsgemeenschappen die naar iedereen toe gaan – en die de parochianen als actieve medewerkers bij haar zending betrekt.

Solidariteit met mensen die buitengesloten worden en gemarginaliseerd

Solidariteit met mensen die buitengesloten worden en gemarginaliseerd: we proberen dicht bij de mensen te komen, die sociaal economisch in de samenleving buitenspel staan, we proberen hen te begeleiden en daartoe samen te werken met andere organisaties.

Samenwerken met leken

Samenwerken met leken: we voeren onze apostolische taken uit samen met leken. We delen onze spiritualiteit met hen en dragen aan hen de verantwoordelijkheid over voor Maristenactiviteiten. Hier is een leidraad om de relaties tussen geprofeste maristen en lekenmaristen te begeleiden.

Gemeenschapsleven als Maristen

Gemeenschapsleven als Maristen: we leven in gemeenschap en zien dit als wezenlijk getuigenis van onze zending. We streven er naar communiteiten te vormen die in staat zijn roepingen aan te trekken voor een leven als Marist.