Regio’s in Europa

We vormen één enkele groep (provincie) in Europa. Zo kunnen wij samenwerken in grotere solidariteit ofschoon we over 9 landen verspreid zijn – een sterkere verbondenheid voor de zending. Alles wat we hebben en zijn stellen we ten dienste van de mensen in Europa. We willen leven in het voetspoor van Maria en de geest van Jezus delen met alle mensen in Europa die strijden voor meer eenheid, gerechtigheid en mededogen.


Voor meer informatie over hoe dit in ieder land wordt gedaan, ga naar de pagina van elke regio – Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland en Spanje.

REGIO SPANJE

In Spanje zijn 25 paters Maristen, van wie er drie de Sociëteit van Maria dienen in andere landen, terwijl er 22, verdeeld over vier communiteiten, in Spanje zelf leven en werkzaam zijn. Ook al is hun hoge leeftijd aan de hoge kant, ze zijn nog steeds bijzonder actief in het apostolaat. Ze nemen de uitnodiging van de Maristen-constituties, nummers 20 en 11, trouw ter harte en hun enige zorg is de verkondiging van het evangelie met inbegrip van zijn sociale dimensie. Hun senioren beschouwen zich niet als soldaten met pensioen of als invalskrachten. Hun gebedsapostolaat, in vereniging met het werk van de jongere leden van de regio, is een vruchtbare bijdrage tot de zending van de Sociëteit van Maria en de Kerk.

Maar ook al is de gemiddelde leeftijd hoog, elke Marist voelt de uitdaging het evangelie te beleven zoals Maria dit deed en ook anderen daartoe uit te nodigen. Ze proberen in een omgeving waarin God maar al te vaak op een zijspoor gezet is, instrumenten van Gods barmhartigheid te zijn. Deze geest van barmhartigheid is karakteristiek voor het pastorale werk dat de vier Maristencommuniteiten in hechte samenwerking met leken ondernemen: opvoeding en onderwijs (een school in Malgrat de Mar, Barcelona, parochiewerk (in Coslada-Mardrid en León), ziekenpastoraat (in het openbaar ziekenhuis van Henares-Coslada en de kliniek Santa Elena in Madrid), jongerenpastoraat en hulpverlening aan mensen in problemen, in samenwerking met sociale diensten.

Volgens onze stichter, pater Jean-Claude Colin, is het Marist-zijn niet alleen weggelegd voor leden van een religieuze congregatie. Leken delen in dezelfde spiritualiteit en zending. Wij, Spaanse Maristen, zijn God dankbaar dat hij aan zoveel andere mensen dezelfde geest gegeven heeft op tal van plaatsen waar we nu werkzaam zijn of in het verleden geweest zijn. Zij zijn verenigd in groepen van leken-Maristen met hun eigen geestelijke en pastorale identiteit, en zij zijn blij dat zij deel uitmaken van de Familie van Maria.

REGIO ITALIË

De regio telt 37 religieuzen, verdeeld over 8 communiteiten. Bij het vervullen van hun zending werken zij samen met leken, mannen zowel als vrouwen, en met de geestelijken ter plaatse.

De paters Maristen in Italië vervullen hun zending op diverse terreinen:

Parochie-werk. De Italiaanse paters Maristen zien parochies als plekken die bijzonder geschikt zijn om dicht bij het leven van gewone mensen aanwezig te zijn en met iedereen persoonlijk op weg te gaan, rekening houdend met de fase en de omstandigheden, waarin mensen zich bevinden. Parochiewerk wordt verricht door de volgende communiteiten: Marconia (Matera), Rome, Pratola Peligna (L’Aquila) en Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Gastenhuis. De communiteit van Moncalieri (Turijn) biedt gastvrijheid aan studenten en werkenden en  verwelkomt in de week-ends groepen voor retraite. Daarnaast heeft het huis van Moncalieri in de afgelopen  20 jaar onderdak verleend aan moeders in problemen, met hun kinderen. De verantwoordelijkheid voor dit laatstgenoemde werk wordt volledig gedragen door leken.

Heiligdom van Nostra Signora di Lourdes. Het gaat hier om een kleine stadskerk in het centrum van Turijn. Mensen hebben hier gelegenheid een moment te pauzeren te midden van de drukte van het dagelijks leven en zich welkom en bemind te weten door God die hen als een vader bejegent. Ze komen er om God te danken en om te bidden, de eucharistie te vieren of het Sacrament van Verzoening te ontvangen.

Opvoeding en Onderwijs. Italiaanse paters Maristen zijn zich ervan bewust dat zij door jonge mensen in een traject van persoonlijke vorming te begeleiden, met God samenwerken. Zij zien educatie als een primair onderdeel van hun zending. Ze werken in Rome in een formele setting (Istituto S. Giovanni Evangelista) en zijn in Brescia actief in een project van niet-formele educatie (Centro di Aggregazione Giovanile Carmen Street). De initiatieven die in Brescia worden ontplooid zijn gericht op de uiteenlopende behoeften van jongeren (minderjarigen) en op het bevorderen van multi-culturele contacten.

Leken Maristen. In de visie van P. Colin is de Maristen-spiritualiteit niet alleen weggelegd voor mannen en vrouwen die lid zijn van religieuze gemeenschappen of  priesters. Een aanzienlijk aantal leken beleven de geest van het Marist-zijn in verschillende groepen en op diverse plaatsen. Ze ontmoeten elkaar zowel op plaatselijk vlak als ook, minstens één maal per jaar, in een landelijke bijeenkomst om met elkaar te bidden en ervaringen uit te wisselen.

Regionaal overste:

Str. Cunioli Alti, 7 – 10024 Moncalieri (TORINO)
regionale.italia.sm@alice.it
tel.: 00 39 011 661 04 31

REGIO ENGELAND

De meesten van ons hier in de Regio Engeland wonen binnen onze landsgrenzen, hoewel we ook leden hebben in Moskou en Rome. Wij zijn samen net met iets meer dan 20 Maristen – sommigen van ons hebben niet bepaald een schitterende gezondheid en de meesten van ons zijn over de eerste bloei van de jeugd heen.

We hebben momenteel communiteiten in Hull, Walsingham, Blackburn en Sheffield. Een van ons is lid van de internationale communiteit die gevestigd is bij Notre Dame de France, Leicester Square, Londen.

Traditioneel hebben we gewerkt in opvoeding en onderwijs, in parochies en in diverse vormen van bijzonder pastoraat.

Momenteel doen we parochiewerk in Hull en Sheffield. We zorgen ook voor een groep parochies rond het Nationale Heiligdom Our Lady of Walsingham. We bedienen deze parochies in opdracht van het bisdom East Anglia.

Maristen die geen deel uitmaken van genoemde communiteiten zijn, afhankelijk van hun vitaliteit en hun praktische mogelijkheden, pastoraal werkzaam in de omgeving waar zij wonen.

REGIO IERLAND

Er zijn net goed veertig paters Maristen in de Ierse regio. Zij wonen in zeven communiteiten en op een aantal afzonderlijke adressen. Zes leden van de regio zijn werkzaam in andere landen, in Londen, Walsingham, Mexico City, Parijs en Rome.

Drie communiteiten zijn gericht op parochiewerk: in St. Teresa Parish, Donore Avenue, Dublin (www.dublindiocese.ie/parishes/donoreavenue), St. Brendan’s Parish, Coolock, Dublin (www.stbrendanscoolock.org) en Holy Family Parish, Muirhevnamore, Dundalk (e-mail: theholyfamily@eircom.net).

De paters Maristen hebben het beheer over drie scholen in Ierland: Chanel College Coolock (www.chanelcollege.ie) en Catholic University School (www.cus.ie), beide in Dublin en St. Mary’s College in Dundalk (www.maristdundalk.com). Eén Marist is directeur van een school en anderen werken als moderatoren. Er zijn Maristen-communiteiten op het terrein van elk van deze drie scholen. De zogenaamde Marist Education Authority (Beheerscommissie voor Maristen-scholen) vertegenwoordigt de paters Maristen in hun relatie tot de scholen (www.maristeducationauthority.ie).

De zevende communiteit is Mount Saint Mary’s Milltown, Dublin, de locatie van het vroegere studiehuis.

Twee leden van de regio doceren theologie in All Hallows College en Maynooth College.

Verder zijn Maristen individueel werkzaam op het terrein van geestelijke leiding, counseling, sociaal werk, psychotherapie en pastoraat onder militairen van het Ierse leger.

Traditioneel was meestal ongeveer een derde van de Ierse Maristen werkzaam in missies overzee, vooral in Oceanië. Meer recentelijk hebben Ierse Maristen zich naast Oceanië ook beschikbaar gesteld voor missiewerk in andere landen als: Peru, Venezuela, Kameroen, Senegal en de Filippijnen.

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met:

www.maristfathers.org of

e-mail: anturas@dna.ie

REGIO FRANKRIJK

We hebben 50 mensen in vijf communiteiten! Nu onze groep tot de oudere generatie behoort, hebben velen van ons zich uit het actieve apostolaat teruggetrokken en zijn gaan wonen in de communiteit van Ste-Foy-lès-Lyon of in andere woon-zorgcentra voor ouderen. Anderen nemen actief deel aan de zending van de Sociëteit, in nauwe samenwerking met diocesane collega’s of met leken die vaak de eindverantwoordelijkheid voor een werk dragen. Ieder van ons staat voor de grote uitdaging om ondanks vergrijzing en numerieke teruggang het vuur van het evangelie in het religieuze leven en in ons werk brandend te houden. Wij zetten ons in voor vier werken met een missionair karakter:

  • Een centrum voor spiritualiteit midden in de stad Toulon: een gastvrije plek voor begeleiding, gebed, bijeenkomsten, vorming en toerusting. Maristen oefenen er ook diverse vormen van apostolaat uit in de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Daarbij hoort ook het pastoraat in de Maristen-scholen die hier gevestigd zijn.
  • La Neylière, huis van ontmoeting en gastvrijheid in de Monts du Lyonnais, waar de stichter van de Maristen, de Eerbiedwaardige Jean-Claude Colin, begraven ligt. Als centrum voor spiritualiteit biedt het huis de mogelijkheid voor bijeenkomsten en andere bijzondere momenten. Als huis van de Maristen-Familie verwelkomt La Neylière talloze Maristen, religieuzen en leken, die uit diverse landen van Europa en wereldwijd naar deze bijzondere plaats komen om er nieuwe inspiratie op te doen.
  • Opvoeding en Onderwijs, in zeven Maristen-scholen in Frankrijk: Senlis, Bury-Rosary (Val d’Oise), Riom, Lyon, en drie scholen in de regio van Toulon. Nu worden deze scholen geleid door leken in samenwerking met de congregatie van de paters Maristen. Een officiële, kerkelijk goedgekeurde vereniging Maristes en éducation brengt leken samen die in deze scholen werken, vooral degenen die de educatieve zending van de Maristen willen voortzetten door bepaalde keuzes te maken en zich door bepaalde waarden te laten leiden.

Ontwikkelingen: Leken Maristen. In de visie van onze stichter was het leven als Marist niet alleen weggelegd voor religieuzen of priesters. In een tijd waarin de regio Frankrijk voelt hoezeer haar armslag beperkt is, zien we op diverse plaatsen leken die de Maristen-geest in een of andere groep beleven. Zij hebben zich nu verenigd in een organisatie met de naam Maristes Laïcs. Daar vinden ze de nodige begeleiding in hun verlangen om zich als Maristen te vormen en te ontwikkelen.

REGIO DUITSLAND

Vanaf 1900 waren er Maristen in Duitsland en waren er Duitse Maristen overzee. Zo hebben we altijd het gevoel gehad dat we deel uitmaken van de wereldwijde Kerk. Als een geestelijke en broederlijke gemeenschap en als religieuzen met internationale ervaring proberen we getuigenis af te leggen van de Blijde Boodschap. We vervullen onze zending in diverse pastorale taken, bijvoorbeeld in Telefoon-Pastoraat (Passau), schoolpastoraat (Fürstenzell), retraitewerk, biechtpastoraat en geestelijke leiding.

Broeders delen in de verantwoordelijkheid voor het functioneren van onze huizen. Op dit moment leven we in vijf communiteiten (Meppen, Ahmsen, Dessau, Fürstenzell en Passau). We hebben 38 religieuzen (priesters en broeders) in onze regio. Verdere informatie en contactadressen zijn gemakkelijk te vinden op onze website: www.maristenpatres.de.

REGIO NEDERLAND

De regio Nederland met Noorwegen telt 30 priesters en broeders. In 1911 vestigden de paters Maristen zich met enkele broeders in Nederland, waar ze in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, een apostolische school begonnen. De leden van de communiteit werkten door de jaren heen al naar gelang ieders talenten in deze school, die haar eigen doelstelling had. Momenteel verlenen ze vooral assistentie in de omliggende parochies.

  • Contact: P. Joop Reurs – adres van de communiteit: Zandstraat 10, NL 4561 SC Hulst, tel. 0114 373140, joop.reurs@zeelandnet.nl.

Maristen in Nederland hebben zich aangetrokken gevoeld tot vormen van pastoraat voor bijzondere groeperingen. Tot op de dag van vandaag werken sommigen met vluchtelingen en gemeenschappen van migranten die hulp nodig hebben.

  • Contact: P. Wim van Broekhoven, Koningin Julianalaan 5, NL  1421 AG Uithoorn, e-mail: wimvanbr@xs4all.nl.

De regio Nederland heeft nog steeds nauwe banden met de jonge kerken in Oceanië. De regio helpt zoveel veel mogelijk met de vorming van kandidaten en studenten, vooral financieel.

  • Contact: P. Jan Volkers, Kerkstraat 52, NL 6551 ZZ Weurt, tel. 024 6750660, e-mail: jcvolkers@tiscali.nl.

In Noorwegen vervult een internationale communiteit haar apostolische zending, onder meer door verantwoordelijkheid te dragen voor parochies en door het geven van geestelijke leiding.

In december 2011 werd een communiteit opgericht in het centrum van Deventer. De communiteit staat open voor mensen die meer willen weten over religieus leven. De communiteit is op zoek naar wegen om haar apostolische zending in het centrum van de stad vorm te geven.

  • Contact: P. Jan Hulshof, Broederenstraat 18 A, NL 7411 LB Deventer, tel. 0570 545069, e-mail: hulshof@maristsm.org.

De regio mag zich over uitstekende contacten met de fraters Maristen en met de Maristengroep (leken) verheugen. Zij ontmoeten elkaar in het ‘Maristenoverleg’ om over gemeenschappelijke aangelegenheden en initiatieven te praten.

  • Contact: P. Ton Bun, Kloosterstraat 5, NL  7137 MZ Lievelde, e-mail: ton.bun@loreto.nl, Regionaal overste in Nederland