Spiritualiteit – het evangelie leven zoals Maria

Een Marist moet Maria’s ‘geest’ ademen, “in alles denken, oordelen, voelen en handelen als Maria”.
De stichter van de Sociëteit van Maria, Jean-Claude Colin, liet aan de hand van een aantal inzichten, uitdrukkingen, beelden en symbolen zien hoe het mogelijk is om als Maristen te leven – maristenspiritualiteit–. Door zo te leven kan iemand binnentreden in Gods heilsplan voor alle mensen en zijn onvoorwaardelijke liefde, tot uiting gekomen in de vleesgeworden Zoon van God, Jezus, geboren uit Maria.

Enkele uitdrukkingen dierbaar aan Maristen zijn

Maria in de jonge Kerk

De apostelen en Maria te midden van de eerste christenen zijn een belangrijk referentiepunt voor Maristen. We kunnen ons voorstellen dat Maria in deze beginnende geloofsgemeenschap door haar geloof en haar wijsheid veel kon bijdragen aan het leven van de kerk, maar op een onopvallende manier.

Maria in Nazareth

Nazareth is een ander referentiepunt in het leven van Maria en in het leven van de eerste Maristen. Nazareth is als het ware de plaats waar de Maristen in geest naar toe gaan en van waaruit zij de dingen kunnen zien zoals Maria ze ziet. In Nazareth overwoog Maria de gebeurtenissen in het leven van Jezus, die ze in haar hart had bewaard. In de stilte van Nazareth groeide Jezus gestadig en zonder op te vallen in wijsheid en innerlijke sterkte. Nazareth is ook een manier om naar het leven te kijken die Maristen helpt de dingen van God te overwegen en die in hun hart te bewaren. Nazareth is de plaats van het hart, van stilte en geloof. Een plaats om te groeien.

Verborgen en onbekend

De uitdrukking “verborgen en onbekend” is deel van de identiteit als marist, Het is een bron van inspiratie en als het ware een leus. Het min of meer “verborgen en onbekend zijn” in de wereld is een oproep aan Maristen om op een eenvoudige, bescheiden en nederige manier te handelen. De aandacht gaat naar de taak, niet naar degene die de taak uitvoert – het is een manier van zijn en van handelen. Voor P. Colin, de stichter van de Sociëteit van Maria, was het “verborgen en onbekend” zijn de enige manier om iets goeds te doen.

Mededogen

In een cultuur van succes, productiviteit en wedijver lijkt mededogen geen plaats te hebben. Toch lezen we in de Schrift:‹‹Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Hij zei: ’Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’›› (Joh.13, 12).

Mededogen, net als liefde, wil zich uiten. In onze uitingen van mededogen naar anderen toe zien mensen dat we leerlingen van Jezus zijn en zijn liefde ervaren. Wanneer aan Maristen wordt gevraagd ‹‹ instrumenten van Gods barmhartigheid te zijn››, wordt hun gevraagd die karaktertrek van God naar buiten te brengen. Zo helpen ze een Kerk te bouwen die wordt gezien niet in termen van macht, plannen, controleren, administratie en competitie, maar meer in termen van gemeenschap, mededogen, eenvoud, barmhartigheid en vriendschap. Daarom moeten Maristen iedereen verwelkomen, niemand uitgezonderd, en open staan voor alle mensen.

Een Mariale Kerk

“Mogelijk maken dat Kerk gebeurt” is een goede beschrijving van het werk van Maristen. Maar niet zomaar elke kerk, maar een kerk met het gezicht van een vrouw, moeder en leerling, die barmhartigheid en mededogen weerspiegelt; een kerk die de Blijde Boodschap beleeft zoals Maria.

Voor andere uitdrukkingen en meer details ga naar de volgende

In English:
General House: maristsm.org
Ireland: maristfathers.ie
New Zealand: sm.org.nz
USA: societyofmaryusa.org
Colin: jeanclaudecolin.org

In French: maristes-france.org
In German: maristenpatres.de
In Norwegian: sites.google.com/site/maristua/

Marist Studies: mariststudies.org